Bambursa Müşteri Aydınlatma Metni

Bambursa Müşteri Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

 

Aztek Enerji A.Ş (Bundan böyle “Bambursa” olarak anılacaktır) olarak, her türlü kumaş, Tişört, Baksır,Külot, Sütyen, çorap ve saire dokuma, giyim, konfeksiyon mamülleri, giyim eşyaları ve iç çamaşırı ile her türlü tekstil ürünleri, triko örme mamullerinin üretimi, ihracı, ithali, pazarlaması ve dahili ticareti, toptan alım satımı, ihracatı ve ticareti ile uğraşmakta olup tekstil ürünlerimizi, uluslararası kalite standartlarında sağlıklı ve güvenilir olarak üretmekte, ihraç veya markalardan ithal etmekte, müşteri memnuniyeti sağlayan anlayışla ulaştırmaktayız.  

 

MADDE 1: VERİ SORUMLUSU

Kişisel verilerinizi, aşağıda bilgilerini verdiğimiz veri sorumlusu sıfatıyla, gizlilik ilkelerine bağlı ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun, satış kanallarımız üzerinden elde etmekte ve gizli tutmaktayız. Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Kişisel Verileriniz hukuka ve iyi niyete uygun olarak belirli, açık ve meşru amaçlar için sınırlı, ölçülü ve amaç için gerekli şekilde işlenmektedir. Bu belge ile aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmekteyiz. Veri sorumlusuyla irtibata geçmek için aşağıdaki kanalları kullanabilirsiniz:

 

Unvan:

Aztek Enerji A.Ş.

MERSİS Numarası:

0127-0835-4310-0001

Adresi:

Barbaros Mh. Al Zambak Sk. Varyap Meridian A Blok, No.238
Ataşehir, İstanbul

Telefon:

+90 216 784 74 84

E-mail:

info@bambursa.com

 

MADDE 2: KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMACI

 

Ad, soyad, T.C. kimlik no, şehir, imza, adres, e posta adresi, telefon numarası, ödeme bilgileri, doğum yılı tarihi, talep veya şikâyet verileri, web site verileri ile yaptığımız işin yürütülmesi başta olmak üzere, “www.bambursa.com” adresinden erişebileceğiniz Aztek Enerji A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”) belgesinde düzenlenen amaçlarla, Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun işlemekteyiz. Vergi Usul Kanunu çerçevesinde aldığınız mal ve hizmete karşılık fatura düzenlemek, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak, çağrı merkezi süreçlerini yönetmek, ileride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğünü yerine getirmek, şirket hukuk işlerinin icrası/takibini yapmak, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi hakkındaki Kanun çerçevesinde elektronik ileti ile reklam promosyon kampanyalarla ilgili bilgilendirme yapmak, satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak trafik ölçümleme, istatistiki analizler, segmentasyon/ profilleme ve CRM çalışmalarını yürütmek, müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi, şikâyet yönetimi, yeni hizmet ve ürünler ile ilgili görüş ve önerilerinizi almak,  ürün ve hizmetlere, şikayet ve taleplerinize yönelik tarafınıza bilgi vermek, online satış    ile ilgili üyeliğinizi, siparişlerinizi, ödeme işlemlerinizi gerçekleştirmek, 3.kişiler ile lojistik iş birliği sağlayıp ürün gönderimini sağlamak, ürün ve hizmetler önermek, online davranışsal reklamcılık ve pazarlama,  hizmet kalitesinin ölçülmesi, iletişim,  optimizasyon, denetim,  promosyon,  ilgi alanları belirleme, skorlama, profilleme,  iletişim yapmak, karşılaştırmalı ürün ve/veya hizmet teklifi,  kişisel verilerinizi şirketimize açıklamanıza konu olan,  Ana Sözleşmesinde yazılı olan faaliyet konusu; her türlü giyim, konfeksiyon mamülleri, giyim eşyaları ve iç çamaşırı ile her türlü tekstil ürünleri, triko örme mamullerinin üretimi, ihracı, ithali, pazarlaması ve dahili ticareti, toptan alım satımı, ihracatı ve ticareti ve benzeri satış işlerini düzenleyen kanun ve ilgili mevzuat kapsamında sizlere sunulacak  ürün ve hizmetlerde kullanılmak,  imzalanan sözleşmeler ve protokoller neticesinde iş ve işlemleri ifa edebilmek sizlere daha kaliteli ürün ve hizmet sunabilmek için alışveriş detaylarınız yasal sınırlar içerisinde gerekli mevzuatlar ve şirket işleyişinin zorunlu kıldığı sebeplerle işlenmektedir.

 

Faaliyetlerimiz ile ilgili olarak iletişim bilgileriniz üzerinden sunduğumuz ürün ve hizmetler hakkında bilgilendirme, yeni ürün ve hizmetlerin tanıtımı, özel teklifler için izin vermeniz halinde ticari elektronik iletileri göndermekteyiz. Bu iletimleri isteğiniz üzerine durdurmaktayız.

 

MADDE 3: KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ TARAFLAR VE AKTARMA AMACI

 

Müşterilere ilişkin kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket'in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçları dahilinde gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, hissedarlar, iş ortakları, iştirakler ve bağlı ortaklıklar, tedarikçiler, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, özel sigorta şirketleri, denetçiler, danışmanlar, sözleşmeli hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, yurt içi kuruluşlar ile sosyal medya hesabımızda, Kanun’un 8. maddesine uygun belirlenen amaçlarla yurt içinde; Kanunun 9. maddesinde belirtilen şartların sağlanması halinde yurt dışında paylaşabilmekteyiz.

 

MADDE 4: KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

 

Kişisel veriler; internet sitesi, mobil uygulama ve sosyal mecralardaki bilgi ve talep formları, akıllı telefonlara indirilen aplikasyonlar gibi elektronik ortamlar aracılığıyla yahut fiziki ortamlarda toplanmaktadır. Kişisel verilerin toplanması ve işlenmesine dair hukuki sebepler aşağıdadır:

4.1-      Kişisel verilerin sözleşmelerin kurulması ve ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması nedeniyle saklanması, 

4.2-      Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması amacıyla saklanması

4.3-      Kişisel verilerin kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla şirketin meşru menfaatleri için saklanmasının zorunlu olması

4.4-     Kişisel verilerin şirketin herhangi bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla saklanması

4.5-      Mevzuatta kişisel verilerin saklanmasının açıkça öngörülmesi

4.6-       Veri sahiplerinin açık rızasının alınmasını gerektiren saklama faaliyetleri açısından veri sahiplerinin açık rızasının bulunması

 

Kişisel verilerinizi, aynı adresten erişebileceğiniz, Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’nda öngörülen sürelerde, gereken her türlü teknik ve idari tedbirleri alarak korumakta, bu sürenin bitimini izleyen periyodik imha süresinde (6 ay) silmekte, yok etmekte veya anonim hale getirmekteyiz.

 

MADDE 5: İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

            Kişisel verisi işlenen gerçek kişi, ilgili kişi olarak tanımlanır ve şirkete başvurarak kendisiyle ilgili Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi şirketimize iletebilir.

Haklarınızı kullanabilmek için Kişisel Verileri Aztek Enerji A.Ş. tarafından işlenen Veri Sahipleri tarafından yapılacak şikâyetler, Aztek Enerji A.Ş. tarafından en kısa süre içerisinde ve en geç 30 gün içerisinde cevaplandırılacak ve sonuçlandırılacaktır.

 

 

 

Ticari Elektronik İleti Aydınlatma Metni

Aztek Enerji A.Ş tarafından gerçekleştirilecek aktivite, tanıtım, kampanya ve promosyonlardan haberdar olmak için Şirketimiz tarafından şahsınıza ticari elektronik ileti gönderilmesine onay vermeniz gerekmektedir. 

İzin verdiğinizde Aztek Enerji A.Ş.’nin, size aktivite ve tanıtımlarla ilgili bilgi sunmasını ve satış, pazarlama ve benzer amaçlı her türlü iletişim mesajlarını göndermesini, paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizi işleyerek, size telefon, kısa mesaj ve elektronik posta ile ulaşmasını ve elektronik iletilerin içeriğinin ve diğer kayıtların gerektiğinde ilgili Bakanlığa sunulmak üzere kayıt altına alınarak saklanmasını kabul etmektesiniz. 

Bu bilgiler sadece iletilerinizin sağlıklı şekilde teslim edilmesi, telefon, sms ve/veya e-posta yoluyla bildirimlerimizin zamanında ulaştırılabilmesi amacıyla sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz 3. kişilerle gerekli ölçüde paylaşılacaktır. 

Dilediğiniz zaman, hiçbir gerekçe göstermeksizin bu kullanım şartları kapsamındaki elektronik iletileri almaktan vazgeçebilirsiniz. Bu talebinizi Şirketimize iletide yer alan iletişim bilgilerini kullanarak veya Şirketimiz bilgilerindeki iletişim adreslerine ücretsiz olarak iletebilirsiniz.

 

Aztek Enerji A.Ş.